приколка

  • 21тендер — (анг. tender) 1. јавна меѓународна лицитација за добивање на понуди за некоја работа 2. вагон закачен непосредно за железничката локомотива со гориво и друг неопходен материјал 3. бротче за снабдување на поголемите бродови 4. фиг. придружник,… …

    Macedonian dictionary